Sep 9, 2012

DS Nik Aziz Terima Anugerah Anjuran Sendiri.

Muka Nik Aziz pun tak ceria kerana tahu anjuran sendiri

1. 8hb September 2012 telah menyaksikan satu peristiwa yang bersejarah; DS Nik Aziz telah dianugerahkan sebagai Tokoh Pendidikan Nusantara di Himpunan Pendidik Islam 2012 yang berlangsung di UNISEL.

2. Ia dikatakan bersejarah kerana buat julung kalinya penganugerahan diberikan atas penganjuran sendiri.

3. Saya ingin bertanya apakah sumbangan beliau terhadap dunia pendidikan nusantara sehinggakan beliau layak untuk terima anugerah malah turut dinobatkan sebagai tokoh.

4. Saya juga ingin bertanya kepada sesiapa yang mengetahui apakah sumbangan beliau terhadap Islam di Malaysia.

 5. Haji Abdullah Sama'ah, yang merupakan Guru Pondok Geting, juga turut menyatakan bahawa PAS di bawah pimpinan DS Nik Aziz ini sudah rosak.  


6. Kerana itulah tiada institusi pendidikan tinggi selain yang dikuasai Pembangkang hendak memberikan sebarang penghormatan kepada DS Nik Aziz untuk apa jua pencapaian sekalipun.

7. Adakah ini suatu perkara yang boleh beliau banggakan sebenarnya?

8. Gunakan Hak untuk Berfikir Sebelum Hak untuk Bersuara!

No comments: